2012. június 20., szerda

Új energiaforrások

Amennyiben valaki kételkedne az új energiaforrások létében, annak itt egy fotó a hidegfúziós motorokról és generátorokról. Egy csapat gyárlátogatáson vett részt.

20-és 30kw-os áramellátók, pár gramm nikkelből és hidrogénből hónapokig jön a szinte ingyenes áram.

Nos, hány darabot rendeljünk ha piacra kerül? :-)

http://peswiki.com/index.php/Main_Page2012. június 14., csütörtök

Földönkívüliek üzenete a Föld lakóihoz

http://horvatholiver.blogspot.hu/p/foldonkivuli-uzenet.html

Úgy gondolom, ebben sem nagyobb marhaság hinni, mint azokban a "dogmák"ban és félelmekben, amikben emberek milliárdjai hisznek jelenleg a földön.

2012. június 8., péntek

Betegseg... Agyunk... Gondolat... Érzések... Stressz... Stb...

Életkörülményeim csupán tükrözik jelenlegi létminőségemet, s változtatni rajtuk csak akkor vagyok képes, ha magam is megváltozom. Mélyen igaz a következő megállapítás: "Aki sosem hallja meg, amit meg kell hallani, s nem látja, amit látni kell, ne csodálkozzék,ha egy napon valóban elveszti hallását és látását." Hiszen: "Aki nem akarja, hogy valami beteljesedjék, azon az beteljesül."

Az ego és a lélek élesen eltérő vágyakkal bír. zZ egónak kényelemre van szüksége, a léleknek pedig fejlődésre. Tulajdonképpen döntésemtől függ, melyikre hallgatok.

Ha nem hallgatok igazi énemre, ha nem teljesítem "belsőm akaratát" elárulom valódi énemet, "belső orvosomat", "bensőm urát". Ebben az esetben bensőm ura, a tünetek nyelvén keresztül üzenni fog.

Egy betegség akkor jön létre, ha az agy parancsközpontja és a szóban forgó agyterületnek alárendelt szerve vagy testrész között információzavar, illetve szélsőséges esetben információkiesés lép fel.

Minden szerv és testrész ugyanis közvetlen kapcsolatban áll egy meghatározott agyterülettel, onnan kapja a működéshez szükséges információkat. Az adott agyterület ugyanakkor bizonyos problémák és konfliktusok földolgozásáért és megoldásáért is felelős.

Ha egy agytájék huzamosabb ideig bizonyos konfliktusokkal van elfoglalva, képtelen lesz megfelelően irányítani a neki alárendelt szerv vagy testrész működését. Következéskép a zavaros, netán hiányzó információ rendellenességet idéz elő a megfelelő szerven vagy testrészben. Az ember megbetegszik.

Abban a pillanatban, hogy a konfliktus megoldódott az információk ismét szabadon áramolhatnak, a test működése helyreáll, s a tünet megszűnik. Persze csak akkor, ha az információk kiesés következtében időközben nem alakult ki maradandó károsodás. Amennyiben a konfliktus megoldatlan marad az az adott agyterületen merev kép rögzül, ami az embert éjjel-nappal foglalkoztatja. Az információáramlás teljesen és tartósan leáll. Igy válik a betegség krónikussá, azaz a test szüntelenül jelzi, hogy zavar áll fenn, és fájdalom utján szólit fel annak elháritására.