2012. szeptember 10., hétfő

http://arvisura.van.hu/

http://arvisura.van.hu/


E HUNlap célja, hogy a kedves olvasók kicsit mélyebben is elgondolkodjanak az itt található különböző témájú oldalak mondanivalóin, s átszakítva a rohanó, ámde mégis szürke hétköznapok igen erősen körénk szőtt hálóját - új értelmét leljék az emberi létnek. Járjuk végig együtt a MÚLT, a JELEN és a JÖVŐ ösvényeit, s tárjuk fel a bennük rejlő titkokat.  
MÚLTAT végigszemlélve talán világosabbá válik majd, mennyire hálásak lehetünk Istennek, hogy egy olyan nemzethez tartozhatunk, akinek történelme az ismert legrégibb időkbe nyúlik vissza. Hiszen - ahogyan azt az itt sorakozó információk is alátámasztják - már az őskorban olyan kultúrával rendelkeztünk, amely magában ötvözte a kozmikus tudást, még ha ez sokak számára ma még idegenül is hangzik. De nagyon fontos, hogy végre rendet tegyünk a történelmünkben, hiszen nincs az a fa, melynek szép nagy lombja nőne, ha a gyökere tépázott. Így hát érdemes alaposabban körülnéznünk a világunkban és utánajárnunk dolgoknak, hiszen a tudás sok-sok kis darabkáját összegyűjtve és elrendezve olyan hihetetlen kincs kerülhet a kezünkbe, amiről eddig még csak álmodni sem mertünk. 
JELENBEN talán sikerül a magyarságba egy kis önbizalmat önteni, hogy végre egyik néppel szemben se érezzük magunkat alárendeltnek. Hiszen a magyarság nemcsak egy állampolgárságot jelent, sokkal inkább egyfajta lélekminőséget. Olyan lelkekét, akiknek most fontos küldetésük van: békét és rendet teremteni a környezetünkben. Mindezt úgy, hogy csak két eszközt használhatunk: a tudást és a szeretetet. Bízom abban, hogy ily módon egyre több ember válik magyar lelkületűvé és egyre többjükben sikerül felkelteni az egyetemes tudás megszerzésére való törekvés vágyát, aminek birtokában talán valóban képesek leszünk eleget tenni feladatunknak.
És hogy mi vár ránk a JÖVŐBEN? Mivel az emberi tudatlanság következtében már helyrehozhatatlan károkat okoztunk az anyabolygónkban, túl sok jóra aligha számíthatunk. Azonban még így is kaphatunk újabb lehetőséget a fentiektől, így hát nem mindegy, hogyan éljük az elkövetkezendő éveinket. Mert a katasztrófa mindenképp bekövetkezik, ám nem mindegy, hogy hogyan fogjuk azt megélni. Az egyetlen kiskapu ugyanis az, ha megfejtjük a megfejthetetlent és ismét birtokunkba vesszük a kozmikus tudást. Csak ennek ismeretében van esélyünk az újrakezdésnél egy valóban szép világ kialakításához. Ámen!

A magyarok néhány éve napvilágra került - a Bibliához hasonlóan többszörösen kódolt - Ószövetségét, Paál Zoltán rovósámánunk felbecsülhetetlen értékű hagyatékát, a hun-magyar törzsek több mint hatezer éves írott, igaz történelmét igyekszem bemutatni, és közérthető módon rendszerezni, összefoglalni, néhány témát alaposabban is nagyító alá téve. A főbb témakörök alatt további almenüpontok nyithatók, s ezek alá igyekeztem feltenni néhány olyan oldalt is, melyek más-más forrásból származnak, ám jól alátámasztják az Arvisurák igazát. Ide érdemes lesz később is visszanézni, mivel még számos anyag áll feldolgozás alatt, s ezekkel a későbbiekben még bővülni fog az oldal.

Többen kérték, hogy ha lehet, az egyes előadások anyagai is jelenjenek meg ezen a honlapon, így ebben a rovatban elsősorban az ő kívánságuknak szeretnék eleget tenni. Másrészt helyet kapnak majd időnként olyan cikkek, tanulmányok is, melyek valamely újságban, magazinban megjelentek. 

Igaz, már jó ezer éve annak, hogy nem használhatjuk a rovásírást, mert a Római kereszténység felvételével együtt idegen betűket kellett elsajátítanunk, de hiába telt el annyi év, attól még mindig a miénk. Szó esik továbbá arról is, hogy a magyar nyelv miként hordozza magában a teremtés tanát.

Azt hiszem egyre több ember elhiszi mostmár, hogy valóban léteznek rajtunk kívül más bolygókon is civilizációk, akik időnként ide is látogatnak a Földre. Aki esetleg kételkedne ebben, azt igyekszem itt több különböző dologgal is meggyőzni. Amit viszont ennél is fontosabb tudnunk, hogy mi célból is érkeztek ide, s mennyi mindent köszönhetünk nekik.

Néhány információ található itt a névadás szokásának - talán nem is hinnéd milyen régi - kialakulásáról, valamint egy kis összehasonlító elemzés az őseink által, illetve a manapság használatos utónevekről. Ha pedig valaki éppen szülői örömök elé néz, innen letöltheti az ősi névadó naptárt, amelynek köszönhetően mintegy 8600 névből választhat.

Milyen rejtett információkat hordoznak az Arvisurák kódolásai? Mitől szakrális a magyar nyelv és mitől Istenhez közeli a magyar rovásírás? Ezeket csak akkor érthetjük meg igazán, ha van némi fogalmunk a bennünket körülvevő világ kialakulásának mikéntjéről, a teremtés tanáról és az univerzum szerkezetéről. Ehhez nem elég hinni Istenben - meg kell őt ismerni!

G. H. Anon egyedülálló médiumi anyagából készült összefoglaló olvasható itt, elsősorban a közeli és távoli jövőnket illetően. Bár nagyon megdöbbentő, de igaz, merthogy a kozmikus törvényeket nem lehet az emberi ego önkényes igényei alá rendelni. Ezen túlmenően az emberi lélek fejlődési útját ismerhetjük meg részletesebben. Ugyanitt megjelennek továbbá olyan cikkek, írások is, amelyek az emberiség jövőjével kapcsolatos jövendölésekről szólnak.

Mai világunkban már igencsak szétkuszálódott a magyarság fogalma. Pedig magyar állampolgárnak vagy magyar lelkületűnek lenni, korántsem ugyanazt jelenti. Az itt található oldalakon ezzel a témával kapcsolatos információkat szeretnék megosztani - amennyire lehet -, politikamentesen. Ugyanis sem a Trianoni dekrétumban, sem az alakulóban lévő Hun Kisebbségben nem a politikát kell meglátnunk, hanem a magyarság sorsát, s legyen az akár negatív, akár pozitív dolog, le kell vonnunk belőle a megfelelő konzekvenciát. Hibáinkból tanulva, s eleink ősi tudását példaként magunk elé állítva pedig mi is merhetünk ismét nagyok lenni.
Mai rohanó világunkban egyre kevesebbet törődünk magunkkal, testi-lelki épségünkkel. Ha bármi ilyen jellegű rendellenességet tapasztalunk, hajlamosak vagyunk azonnal orvoshoz rohanni, ami nem minden esetben lenne szükséges. Néhány jó tanáccsal szeretnénk szolgálni ahhoz, hogy a magyarság végre lekerüljön a gyógyszerfogyasztási statisztikák éléről. Nem muszáj a nagy gyógyszergyártó multi-cégek zsebeit is nekünk teleraknunk! 


Elszomorító, hogy egyes mai rendkívül tehetséges költők milyen kevés lehetőséget kapnak verseik bemutatására, s milyen gyér az emberek ilyen irányú érdeklődése. Itt összeválogattam ezek közül néhány kedvencemet, remélve, hogy ez a helyzet megváltozik. Időközben felpakoltam ezek mögé néhány olyan verset és novellát is, melyet jómagam véstem papírra.

Könyvek, kiadványok, amiket felhasználtam és amiket ajánlok is egyúttal mindenkinek. Továbbá néhány link olyan lapokhoz, melyek sokkal jobbak ennél!