2012. szeptember 29., szombat

Világbéke?

Kérésem a világ polgáraihoz egyszerű és egyenes; csatlakozzatok hozzánk és egymáshoz, hogy emberi fajunkat szolgálhassuk, nem úgy mint nemzetek, hanem mint az emberiség egy közös lobogó alatt.

A béke zászlaja alatt fogunk egyesülni mint egy lélek és egy bolygó, nem pedig mint szétválasztott nemzetek megtört serege.

Békehatározatunk útnak indult, hamarosan nem lesz több konfliktus, mert minden ember, aki szolgálni kíván, olyan hatalommal bír majd mint egy király, és nem mint egy rabszolga.
A világ vezetőinek el kell fogadniuk, hogy a királyi és vezetői pozíció arra van, hogy a népet szolgálják, és nem pedig azért hogy a nép szolgálja őket. Minden élőlénynek ezt az utat kell követnie.

Azt is látni fogjuk, hogy senki sem lesz szolgaságba kényszerítve, az emberek saját akaratukból fogják embertársaikat szolgálni. A föld olyan fizikai testek tengere lesz, aminek egyetlen célja a kölcsönös szolgálat.

Mostantól a rokonság az emberiség lelkei között van, és nem a fizikai testen keresztül.
Mostantól az ember életének tevékenységeiből eltüntetünk minden fizikai dolgot, mivel minden igényét kielégítettük a lelki rokonságon keresztül. A lélek szintjén nincs szükség fizikai táplálkozásra, csak az a fontos, hogy egyenlően tudjunk védeni és szolgálni.
Áldottak a lelkek, akik megkapták a béke üzenetét; nem a fizikai világban, hanem a teremtés igaz birodalmában.

M T Keshe